Watermanenergie en Corona

De planeet Uranus die over Waterman heerst, is voor het eerst gezien op 13 maart 1781, net voor het uitbreken van de Franse Revolutie. In die tijd was er veel onrust onder de Franse bevolking, die steeds meer besefte dat zij geen maatschappelijke invloed had. Er werd niet naar het volk geluisterd door degenen die aan de macht waren (de Franse adel). De ontevredenheid groeide. De Watermanenergie wakkerde daardoor steeds meer aan, onder invloed van Uranus. De uitbarsting van al het onrecht kwam in de vorm van de Franse Revolutie, die zich daarna verspreidde over Europa. De energie die bij het Watermantijdperk hoort is aan de Franse Revolutie verwant, evenals het rondwarend virus Corona.

De nadruk ligt op verandering, verbetering en eerlijkheid. Niets in de maatschappij kan hetzelfde blijven, oude structuren moeten om. We zijn te lang bezig geweest op dezelfde manier, in dezelfde routine; in onze maatschappij blijven we maar vasthouden aan wat altijd belangrijk was: bezit (geld). Daarmee hebben we inmiddels teveel mensen achter ons gelaten, die niet mee konden, sociaal en maatschappelijk gezien. Door Corona en de gevolgen ervan worden mensen zich er steeds meer van bewust dat geld en bezit niet alles betekent. Geld en bezit zijn schijnveiligheid. Het is de bedoeling, dat we met elkaar naar onze structuren kijken. Zijn we daadwerkelijk vrij om eigen keuzes te maken of worden die grotendeels gedomineerd door maatschappelijke en sociale structuren? Hebben alle mensen dezelfde kansen in de maatschappij, is er sprake van enige gelijkheid? Kortom: zit alles eerlijk in elkaar of kunnen we dingen verbeteren zodat iedereen zich vrij en toch ook veilig voelt?

Nu is Waterman niet alleen de energie van revolutie, verandering van structuren, faire verdeling en vrijheid, maar ook de energie van verbroedering (Het motto van de Franse Revolutie is: vrijheid, gelijkheid, broederschap). We zijn allemaal verschillend, maar uiteindelijk ook één. Het is de bedoeling dat we ons verbinden. Met de introductie van alle nieuwe technologie, onder andere het internet, kregen we een geweldige kans van Waterman om onze handen ineen te slaan, mits wij die mogelijkheden op een goede manier zouden gebruiken. Door internet kunnen mensen over de hele wereld nu beter dan ooit elkaar vinden, informatie delen die goed voor ons is en zich met elkaar verbinden. Dat is een heel mooie en positieve kant van Waterman.

Watermanenergie spoort ons aldus aan om met z'n allen te kijken naar alles wat onze vrijheid, gelijkheid en broederschap betreft en daar op een behoedzame en eerlijke manier mee om te gaan. Natuurlijk zijn de gevolgen van Corona verschrikkelijk voor alle mensen die dit virus getroffen heeft, maar samen met de vele ontwikkelingen die in het Watermantijdperk gaande zijn, heeft Corona het bovenstaande in gang gezet en ons hopelijk aan het denken gezet.