Pesten en gevolgen daarvan

Steeds vaker krijg ik mensen aan mijn tafel die op de lagere school of in het middelbaar onderwijs zijn gepest. Onder pesten of gepest worden versta ik o.a. negeren, steeds aan de gepeste persoon iets weigeren wat aan alle anderen wordt toegestaan (JIJ niet), alleen zetten, buiten sluiten, roddelen, valse opmerkingen maken, uitlachen, voor schut zetten of gemene streken leveren en mentaal en fysiek aanvallen.


Vroeger werd nauwelijks aandacht aan pesten geschonken en vaak werd er weggekeken door leerkrachten, omdat ze wisten dat dit een probleem is waar je niet zo gauw met een goede oplossing kunt komen voor degene die gepest wordt. Inmiddels zijn er pestprotocollen op school, maar pesten op school gebeurt nog steeds. Heel veel mensen weten niet dat pesten grote gevolgen heeft voor degenen die dit (structureel) hebben ondergaan. Pesten kan van grote invloed zijn voor de rest van je leven op allerlei gebied.


De pesters weten intuïtief dat jij, de gepeste, anders bent dan zij. Ze vinden je vreemd en je voldoet niet aan hun eisen. Jij bent de mindere. Ze willen je er niet bij hebben of in je gezelschap verkeren, omdat dat afstraalt op hen. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. De gepeste zal zich in zijn of haar leven vaak afvragen waarom dit hem/haar is overkomen.


Als je naar de oorsprong van pesten gaat kijken, kom je vaak uit bij de gezinsstructuur thuis. Wat voor rol heb je daar in dat gezin? En hoe komt dat? Let hierbij op dat dit niet meteen zichtbaar is voor buitenstaanders, vaak schept de familie een ander beeld naar buiten toe vanwege de schone schijn. Een gepest kind heeft doorgaans een wat lastigere (geboorte)start gehad en de binding met moeder of andere gezinsleden zit dan gecompliceerd in elkaar. Het kind moet relatief meer moeite doen om echt contact met moeder of de gezinsleden te krijgen en andersom. De andere gezinsleden hebben dat al snel in de gaten en spelen daarop in. Het kind “let nooit op” of “wil altijd de aandacht krijgen”. Gevolg is dat het kind steeds meer in de pleaser-rol moet gaan zitten om aandacht en affectie te krijgen. Het leert al heel snel dat het onderdanig moet zijn aan anderen en geen ruzie mag maken, maar het weet innerlijk dat dit niet oké is. Deze kinderen zien best wel wat er gebeurt en worden inwendig heel boos, maar omdat ze geleerd hebben continu te pleasen, kunnen ze die boosheid niet rechtstreeks uiten. Dat wordt op den duur een gewoonte, het niet rechtstreeks je eigen wil of grenzen kunnen aangeven.


Vaak zie je ook in deze gezinsstructuren dat de Ram-energie niet goed is. Het kind mag eigenlijk niet “ik wil…” zeggen. Er wordt voor dit kind steeds door anderen, bijvoorbeeld ouders, bepaald wat goed is en wat niet. Een eigen maatstaf mag het niet hebben of uiten, anders volgt er een discussie die eindigt in drama of ruzie. Er wordt ook vaak een schuldgevoel gecreëerd. Het mag en kan zijn eigen grens niet trekken. Je begrijpt dat dit kind weerloos is in een klas met kinderen die wèl een duidelijke wil hebben en deze goed kunnen uiten. Dit kind wordt altijd ondergesneeuwd of overruled.


Als je altijd heel hard hebt moeten vechten om je punt te maken, zet je al gelijk veel energie op je boodschap. Anderen pakken dat snel op en zien dat als overdrijven, ruzie willen maken of drama. Ze reageren precies als jouw vroegere pesters: ze negeren je, maken je belachelijk of ze vallen je aan. Je wordt door hen weggezet als niet mee om te gaan, de grote overdrijver, altijd ruzie maken.


Dat heeft ook gevolgen voor je positie in de maatschappij. Mensen willen altijd meer en beter, dat is hun natuur. Ze gaan daarom ook liever om met mensen waaraan ze iets hebben, die hen vooruit helpen. Je kunt interessant zijn voor hen vanwege je goede baan. Dan kun je als kruiwagen fungeren. Of je financiële positie is goed genoeg om hen vooruit te helpen met geld. Of je hebt aanzien of macht op een andere manier waardoor je een gewilde vriend of kennis bent. Uiteraard met mutual benefits.


Je wilt doorgaans niet omgaan met een lager geplaatste, want daar word je mee geassocieerd en dat plaatst jou dan ook weer lager in rang. Een mindere, daar heb je niets aan, die kun je alleen maar gebruiken mits hij dat toelaat. Een hoge plaats in de groep (lees: maatschappij) is dus erg gewenst omdat jij dan ook weer kunt linken aan hoger geplaatsten. Maar … die hoge plaats kun je alleen bemachtigen wanneer je voor jezelf opkomt, assertief bent en erbij hoort en dat is niet weggelegd voor de mensen die nooit hun eigen wil hebben mogen bepalen en nooit gestimuleerd zijn om eigen plannen te maken. Gevolg: als je nooit hebt geleerd je eigen grens te bepalen en altijd geleerd hebt te pleasen, is een goed gehonoreerde positie in de maatschappij moeilijk te bemachtigen, al ben je nog zo intelligent of kundig. Het gevaar is groot dat je als gepeste buiten de boot blijft vallen, eerst in het gezin, dan in het onderwijs, je studie, aansluitend je baan en daarmee ten slotte je positie in de maatschappij.


Het goede nieuws is, dat je deze energie wel kunt veranderen. Wil je hier meer van weten? Maak een afspraak bij EVSENERGY. Kijk voor meer informatie op www.evsenergy.nl