top of page

Watermanenergie en Corona

Wat ik nog bij mijn vorige post had moeten vermelden, is dat de planeet Uranus die over Waterman heerst, voor het eerst gezien is op 13 maart 1781, net voor het uitbreken van de Franse Revolutie. In die tijd was er veel onrust onder de Franse bevolking, die steeds meer besefte dat zij geen maatschappelijke invloed had. Er werd niet naar het volk geluisterd door degenen die aan de macht waren (de Franse adel). De ontevredenheid groeide. De Watermanenergie wakkerde daardoor steeds meer aan, onder invloed van Uranus. De uitbarsting van al het onrecht kwam in de vorm van de Franse Revolutie, die zich daarna verspreidde over o.a. Europa. De energie die bij het Watermantijdperk hoort is aan de Franse Revolutie verwant, evenals het rondwarend virus Corona. De nadruk ligt op verandering, verbetering en eerlijkheid. Niets in de maatschappij kan hetzelfde blijven, oude structuren moeten om. We zijn te lang bezig geweest op dezelfde manier, in dezelfde routine; in onze maatschappij blijven we maar vasthouden aan wat altijd belangrijk was: bezit (geld). Daarmee hebben we inmiddels teveel mensen achter ons gelaten, die niet mee konden, sociaal en maatschappelijk gezien. Door Corona en de gevolgen ervan worden mensen zich er steeds meer van bewust dat geld en bezit niet alles betekent. Geld en bezit zijn schijnveiligheid. Het is de bedoeling, dat we met elkaar naar onze structuren kijken. Zijn we daadwerkelijk vrij om eigen keuzes te maken of worden die grotendeels gedomineerd door maatschappelijke en sociale structuren? Hebben alle mensen dezelfde kansen in de maatschappij, is er sprake van enige gelijkheid? Kortom: zit alles eerlijk in elkaar of kunnen we dingen verbeteren zodat iedereen zich vrij en toch ook veilig voelt? Nu is Waterman niet alleen de energie van revolutie, verandering van structuren, faire verdeling en vrijheid, maar ook de energie van verbroedering (Het motto van de Franse Revolutie is: vrijheid, gelijkheid, broederschap). We zijn allemaal verschillend, maar uiteindelijk ook één. Het is de bedoeling dat we ons verbinden. Met de introductie van alle nieuwe technologie, onder andere het internet, kregen we een geweldige kans van Waterman om onze handen ineen te slaan, mits wij die mogelijkheden op een goede manier zouden gebruiken. Door internet kunnen mensen over de hele wereld nu beter dan ooit elkaar vinden, informatie delen die goed voor ons is en zich met elkaar verbinden. Dat is een heel mooie en positieve kant van Waterman. Watermanenergie spoort ons aldus aan om met z'n allen te kijken naar alles wat onze vrijheid, gelijkheid en broederschap betreft en daar op een behoedzame en eerlijke manier mee om te gaan. Natuurlijk zijn de gevolgen van Corona verschrikkelijk voor alle mensen die dit virus getroffen heeft, maar samen met de vele ontwikkelingen die in het Watermantijdperk gaande zijn, heeft Corona het bovenstaande in gang gezet en ons hopelijk aan het denken gezet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Lieve mensen, Vandaag eens even stilgestaan bij Schorpioen-energie en wat dat inhoudt in de praktijk: Voor veel mensen met Schorpioen-energie is het leven een strijd. Het lijkt wel of het nooit ophoud

Als je jong bent en nog op school zit, lijkt elke dag werken ver van je bed. Je ouders doen dit wel, maar omdat jij er nog geen ervaring mee hebt, weet je meestal niet waar je op moet letten als je ee

Spiritualiteit is vooral gelinkt aan de energie van Vissen.* Spiritualiteit is voor mij een thuisbasis, een naar huis gaan, één met jezelf of met anderen zijn. Maar de energie van Vissen is niet allee

bottom of page