top of page

De tijd van Aquarius

Iedere generatie heeft nieuwe ontwikkelingen of uitvindingen. In onze tijd is dit wel de computer, de mobiele telefoon en het internet. Bron van mogelijkheden en veel nieuwe informatie, die je zelf kunt opzoeken. Deze mogelijkheden zijn verbonden aan het Aquariustijdperk. Je hebt vast wel eens gehoord van dit begrip, ook wel het Watermantijdperk genoemd (goede uitleg hierover staat op Wikipedia). Watermanenergie heeft te maken met alles wat nieuw is, dus ook alle nieuwe technologie en daaraan verbonden mogelijkheden. Termen die bij Waterman passen zijn: vrijheid, gelijkheid, broederschap, ook wel bekend van de Franse Revolutie. En raad eens wat: dat is wat Watermanenergie wil: vrijheid en revolutie. Radicaal zijn, rebelleren, de barricade op en alles op zijn kop zetten, systemen omver gooien, alles kapot maken en angst zaaien om een eigen idee of ideaal aan anderen op te leggen (terrorisme). Groepen mensen die wel of juist niet meedoen in de maatschappij. Prestatiedruk met als gevolg overspannenheid of burn-out zijn andere bekende uitingen van deze energie. Watermanenergie wil individualiteit, zelf bepalen wat hij wil, maar kent juist ook de vorming van groepen om een zelfde doel of ideaal na te streven. Anders is ook echt een woord dat bij Waterman hoort, wat terugkomt in anders denken, voelen en anders zijn, zoals bij New Age kinderen, HSP en autisme. Zien jullie dit ook terug in jullie wereldbeeld of in jullie omgeving? Herken je dit bij jezelf en heb je daar vragen over? Neem dan vooral contact op met EVS ENERGY!

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Steeds vaker krijg ik mensen aan mijn tafel die op de lagere school of in het middelbaar onderwijs zijn gepest. Onder pesten of gepest worden versta ik o.a. negeren, steeds aan de gepeste persoon iets

Lieve mensen, Vandaag eens even stilgestaan bij Schorpioen-energie en wat dat inhoudt in de praktijk: Voor veel mensen met Schorpioen-energie is het leven een strijd. Het lijkt wel of het nooit ophoud

Als je jong bent en nog op school zit, lijkt elke dag werken ver van je bed. Je ouders doen dit wel, maar omdat jij er nog geen ervaring mee hebt, weet je meestal niet waar je op moet letten als je ee

bottom of page